Qui som

Atzar, Associació de ludotecàries, ludotecaris i ludoteques de Catalunya. www.atzar.org

Atzar és una associació que, des de 1992, agrupa els professionals, institucions i persones interessades en l’activitat lúdica i el món del joc, la joguina i les ludoteques. A AtZar fem una aposta per l’associació participativa, és a dir, que volem que els nostres associats siguin actius exposant les idees, projectes i inquietuds.

El principal objectiu de l’Associació és desenvolupar l’article 7è de la Declaració dels drets de l’infant: “l’infant gaudirà plenament de jocs i entreteniments, els quals hauran de ser orientats cap a les finalitats perseguides per l’educació: la societat i les autoritats públiques s’esforçaran per promoure la satisfacció d’aquest dret”.

La consolidació del projecte de ludoteca i el desenvolupament i la valoració de l’activitat lúdica són les vies que l’associació proposa per desenvolupar aquest dret fonamental dels infants.

IPA Espanya, www.ipaspain.org.

A partir de les arrels d’IPA World*, neix IPA Espanya com a associació l’any 2005 amb la ferma proposta de:       

  • Vetllar pel dret dels infants a jugar a tot arreu, i que puguin fer-ho d’una manera saludable, respectuosa i enriquidora.
  • Ser una plataforma d’intercanvi multidisciplinar, de creació i gestió de la informació en l’àmbit del joc i el dret dels infants a jugar.
  • Promoure el joc per a tothom.
  •  

    IPA Espanya, a més, acompanya i comparteix els objectius i discurs d’Atzar, tot agermanant-se amb aquesta associació des dels seus inicis.

*IPA (International Play Asociation), l’Asociación Internacional por el derecho de niñas y niñas a jugar, és una organització internacional no governamental, fundada a Dinamarca el 1961. És reconeguda pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides ECOSOC i té status consultiu amb la UNESCO i UNICEF.

Anuncios