Què t’aporta

  • Conèixer experiències, productes i tendències innovadores d’ús del joc en l’educació formal i no formal, de la mà de professionals d’avalada experiència.
  • Aprendre metodologies lúdiques per a la dinamització d’espais i col·lectius. Recursos que podeu aplicar en el vostre àmbit d’una manera senzilla i immediata.
  • Reflexionar sobre els valors del joc en el terreny de l’educació i la innovació, de forma que podreu ampliar el vostre discurs vers l’activitat lúdica com a eina d’intervenció, formació i comunicació.
  • Relacionar-vos i interactuar amb altres professionals. Intercanviar experiències, conèixer el que està passant, el que s’està fent en altres indrets i aquí mateix, al costat de casa nostra.

Anuncios